Economie

Arbeidswetgeving

Arbeidswetgeving

Door de industriële revolutie vond de productie steeds meer in fabrieken plaats. Omdat de arbeidsomstandigheden in deze fabrieken vaak zeer slecht waren, heeft de overheid arbeidswetgeving opgesteld om de arbeiders in bescherming te nemen. Door het opstellen van deze wetten ontstond het arbeidsrecht. Een voorbeeld van arbeidswetgeving is de Wet op de Kinderarbeid van 1874. Door deze wet werd het verboden om kinderen jonger dan 12 jaar in dienst te nemen.

De arbeidswetgeving was de eerste stap van nachtwakersstaat naar verzorgingsstaat. In grote lijnen kan de uitbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat opgedeeld worden in vier fasen:
1) abeidswetgeving
2) werknemersverzekeringen
3) volksverzekeringen
4) sociale voorzieningen

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *