Belasting

Belastingen op productie en invoer

Belasting op productie en invoer

Belastingen op productie en invoer zijn alle door de bedrijven en overheid afgedragen belastingen die niet worden doorberekend op hun winst of vermogen. Deze belasting worden meestal via indirecte belastingen doorberekend aan de consument, zoals BTW en accijns.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *