Belasting

Belastingen

Belastingen

Belastingen zijn verplichte bijdragen van alle burgers of bedrijven in een land aan de overheid, zonder dat er een directe prestatie van de overheid tegenover staat. Een belastingplichtige betaalt belasting. In economische modellen wordt belasting meestal afgekort met een B.

Voorbeelden van belastingen zijn inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, onroerendezaakbelasting (belasting over een onroerend goed), hondenbelasting en toeristenbelasting. Bij belastingheffing kan sprake zijn indirecte en directe belastingen.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *