Ondernemen & Financiën

Boekwaarde

Boekwaarde

De boekwaarde of boekhoudkundige waarde is de waarde van activa zoals ze op de balans staan genoteerd. De boekwaarde is gelijk aan de aanschafwaarde minus de afschrijvingen. De boekhoudkundige waarde wijkt in veel gevallen af van de werkelijke waarde. Bij verkoop levert een goed namelijk vaak meer of minder op dan wat er in de ‘boeken’ staat genoteerd. De werkelijke of gerealiseerde waarde wordt de realisatiewaarde genoemd.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *