Economie

Economische goederen

Economische goederen

Economische goederen zijn goederen en diensten die relatief schaars zijn en waaraan een positief belang wordt gehecht. Aan de bestedingszijde gaat het daarbij om consumptiegoederen, aan de productiezijde om vormen van arbeid en kapitaal. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

author-avatar

Over Cock Hazeu

Cock is institutioneel-economisch onderzoeker en adviseur. Tot 2007 was hij senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en universitair hoofddocent aan de EUR. Nu is hij eigenaar van het Bureau voor Institutioneel-Economisch Onderzoek en Advies (IEOA).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *