Economie

Eigenbelanghypothese

Eigenbelanghypothese

De veronderstelling dat mensen hun belangen nastreven zoals ze die zelf zien. De eigenbelanghypothese valt dus niet (noodzakelijkerwijs) samen met een ‘direct eigenbelang’ in de zin van eng egoïsme, maar laat een ruim palet aan doeleinden toe, inclusief het rekening houden met het welzijn van anderen. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

author-avatar

Over Cock Hazeu

Cock is institutioneel-economisch onderzoeker en adviseur. Tot 2007 was hij senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en universitair hoofddocent aan de EUR. Nu is hij eigenaar van het Bureau voor Institutioneel-Economisch Onderzoek en Advies (IEOA).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *