Economie

Opportunistisch gedrag

Opportunistisch gedrag

Het arglistig najagen van eigenbelang. Dat ‘eigenbelang’ moet daarbij niet worden opgevat als eng egoïsme, maar kan gedefinieerd worden als: alles waar mensen belang aan hechten. ‘Arglistig’ kan variëren van een iets mooiere voorstelling van zaken geven tot leugen en bedrog. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

author-avatar

Over Cock Hazeu

Cock is institutioneel-economisch onderzoeker en adviseur. Tot 2007 was hij senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en universitair hoofddocent aan de EUR. Nu is hij eigenaar van het Bureau voor Institutioneel-Economisch Onderzoek en Advies (IEOA).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *