Economie

Transactie

Transactie

Transactie betekent ruil (indirecte of directie ruil). De verbanden waarbinnen transacties tot stand komen, kunnen heel verschillend zijn: twee partijen op een markt, werknemer en directeur binnen een bedrijf, ambtenaren en leidinggevenden binnen een overheidsinstelling, de verhouding tussen politiek en ambtenarij, de verhouding tussen overheid en burgers; in alle gevallen willen de betrokken partijen over en weer wat van elkaar.

Een transactie kan gepaard gaan met een uitvoerig contract, maar kan ook gebaseerd zijn op een onuitgesproken verwachting dat de andere partij nu of in de toekomst iets terug zal doen of geven (impliciet contract). (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

author-avatar

Over Cock Hazeu

Cock is institutioneel-economisch onderzoeker en adviseur. Tot 2007 was hij senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en universitair hoofddocent aan de EUR. Nu is hij eigenaar van het Bureau voor Institutioneel-Economisch Onderzoek en Advies (IEOA).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *