Economie

Transactiespecifieke investeringen

Transactiespecifieke investeringen

Investeringen in een unieke bestemming. Als die bestemming vervalt, zijn die investeringen verloren omdat ze geen alternatieve aanwendbaarheid hebben.

De term ‘transactiespecifiek’ wordt gebruikt als de middelen zijn aangewend voor een specifiek kapitaalgoed (de klimhal die geen alternatieve aanwendbaarheid heeft); ‘relatiespecifiek’ is de aanduiding voor de middelen die in specifiek menselijk kapitaal zijn gaan zitten: het personeelslid dat een dure cursus mocht doen, en die vervolgens zijn baan opzegt (de opgedane kennis is dan niet overdraagbaar of wordt overgedragen aan een ander personeelslid).

Transactie- en relatiespecifieke investeringen geven de aanleiding tot het hold up-probleem. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

author-avatar

Over Cock Hazeu

Cock is institutioneel-economisch onderzoeker en adviseur. Tot 2007 was hij senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en universitair hoofddocent aan de EUR. Nu is hij eigenaar van het Bureau voor Institutioneel-Economisch Onderzoek en Advies (IEOA).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *