Economie

Vraag

Vraag

Dit is de vraag naar goederen en diensten op een markt bij verschillende prijzen (denk aan huizen, aandelen of espressoapparaten tegen verschillende prijzen).

De vraag is iets anders dan de gevraagde hoeveelheid. Bij de gevraagde hoeveelheid wordt namelijk gekeken naar de vraag van een goed of dienst bij één bepaalde prijs.

Er wordt verschil gemaakt tussen de collectieve vraag en de individuele vraag. Bij de individuele vraag wordt gekeken naar de hoeveelheid goederen en diensten die door één consument/huishouden wordt gevraagd bij verschillende prijzen. Bij de collectieve vraag wordt gekeken naar de vraag bij verschillende prijzen van alle consumenten/huishoudens die een specifiek goed of dienst willen kopen.

Op basis van de vraag kan een verband worden aangetoond aan de hand van een wiskundige formule die vraagvergelijking wordt genoemd. De uitkomsten van deze vraagvergelijking worden weergegeven in de vraaglijn (ook wel: vraagcurve).

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.