Hiermee wordt de hoeveelheid goederen en diensten bedoeld dat je voor je geld kunt kopen. Men vergelijkt de koopkracht van een munt in verschillende landen of in de loop van de tijd door na te gaan hoeveel eenheden van die munt men moet betalen voor een standaard “mandje”, goederen en diensten.