Ook wel Cost Push genoemd. Dit is inflatie die veroorzaakt wordt door de aanbodzijde van de economie. De kosten van het produceren van goederen stijgt waardoor de kosten worden doorberekend in de verkoopprijs. Een voorbeeld hiervan is de stijging van productiefactoren, zoals grondstoffen, lonen en belastingen. Het gevolg van kosteninflatie is koopkrachtdaling.

Inflatie die veroorzaakt wordt door de vraagzijde van de economie wordt bestedingsinflatie genoemd.