De som van gemaakte kosten bij het vervaardigen van een product. Ook wel: de som van toegestane kosten, meestal per productie-eenheid uitgedrukt.