Een ander woord voor leges is schrijfkosten. Dit zijn betalingen die aan de overheid worden gedaan in ruil voor een door de overheid geleverde individuele dienst. Onder leges valt het verstrekken van kopieën van overheidsstukken (bijv. uittreksel uit het bevolkingsregister), het leveren van andere overheidspapieren (paspoort, rijbewijs) en het leveren van vergunningen (tapvergunning, hinderwetvergunning).

Bij leges moet je dus denken aan alles wat de overheid op PAPIER aanlevert en waarvoor betaald moet worden. Leges vallen onder de gemeenschappelijke noemer van retributies.

Advertentie