Bank die tijdig kan voldoen aan de opvragingen van rekeninghouders.

Advertentie