Liquide middelen betekent niets meer of minder dan al het contante geld in kas en op de bankrekening(en) van een onderneming dat gebruikt kan worden om betalingen mee te kunnen doen. Met liquide middelen kan contant worden betaald aan de kassa, worden gepind met een bankpas of worden overgeschreven door middel van internetbankieren.

Definitie

Alle betalingsmiddelen in een onderneming, zoals contant geld (chartaal geld) en geld dat op de bankrekening staat (giraal geld) en direct gebruikt kan worden om betalingen mee te kunnen doen.