De loon-prijsspiraal is het verschijnsel dat loon- en prijsstijgingen elkaar versterken. Op basis van afspraken tussen werknemers– en werkgeversorganisaties stijgen lonen met enige regelmaat. Deze afspraken staan vastgelegd in een Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Een veel voorkomende reden van loonstijgingen is prijscompensatie. Dit is een stijging van de lonen, omdat de prijzen in de winkels zijn gestegen. Wanneer de lonen stijgen en de arbeidsproductiviteit gelijk blijft, stijgen de productiekosten per eenheid product. Producenten kunnen er dan voor kiezen om deze hogere loonkosten door te berekenen in de verkoopprijs. Dit wordt loonkosteninflatie genoemd. Het bijzondere is dat de prijscompensatie leidt tot hogere verkoopprijzen en dat de hogere verkoopprijzen weer leidt tot prijscompensatie. Dit is de zogeheten loon-prijsspiraal.

Om inflatie te voorkomen, wordt tijdens CAO-onderhandelingen kritischer gekeken naar loonsverhogingen. Zo worden lonen niet meer automatisch gecompenseerd.

Advertentie