Het deel van het totale inkomen dat uit looninkomen bestaat.

Advertentie