De loonwet of wet op de loonvorming is een wet die de regering de mogelijkheid geeft in te grijpen in de loonvorming.

Advertentie