Actoren in de economie handelen vanuit een lange termijn-perspectief. Ze hebben ‘rationele verwachtingen’ en doorzien de op de korte termijn gerichte instrumentele ‘manipulaties’ van overheidsbeleid. Daardoor reageren ze anders dan de beleidsmakers, op grond van de bestaande economische modellen, van tevoren verwachten. Gevolg is dat het overheidsbeleid niet of minder effectief is. De Amerikaanse econoom Robert Lucas vroeg aandacht voor dit probleem. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

Advertentie