Goederen waarvoor geldt dat de vraag ernaar inkomenselastisch is, zodat E iv > 1.