Onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met het economisch gedrag van mensen of bedrijven op nationale of internationale schaal. Kenmerk van de macro-economie is dat ze zich bezighouden met de bestudering van economische systemen als geheel.

Simpel gezegd: Macro-economie bestudeert alle economische activiteiten op landelijk en internationaal niveau.

Advertentie