Merit goods zijn goederen en diensten waarvan de overheid het gebruik wil stimuleren, meestal door middel van subsidies. Merit goods vallen, net als demerit goods, onder de categorie bemoeigoederen. Voorbeelden van zijn musea- en theaterbezoek en bibliotheken.

Advertentie