Dit zijn alle economische activiteiten op het gebied van de huishoudens en bedrijven in relatie tot het totstandkomen van prijzen (vraag en aanbod) met de verdeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden.