In de jaren zeventig werd het Multi Vezel Akkoord gesloten. In deze overeenkomst staat opgenomen dat industrielanden hun import van kleding- en textielproducten uit ontwikkelingslanden kunnen beperken. Het doel van deze overeenkomst was de eigen productie te beschermen (protectie). Eind 2004 is deze overeenkomst afgelopen volgens de regels van de World Trade Organisation.

Advertentie