Het nationaal inkomen zijn alle inkomens van een land bij elkaar opgeteld gedurende een bepaalde tijd. Onder alle inkomens wordt verstaan: rente, loon, pacht en winst. Dus alle lonen, rente, pacht en winst die in een bepaalde periode in en een bepaald land zijn verdiend, wordt het nationaal inkomen genoemd.

Het nationaal inkomen wordt in economische modellen meestal afgekort met de letter Y. De Y is afkomstig van het Engelse woord Yield, dat opbrengst betekent.

Het nationaal inkomen kan op twee manieren worden berekend. Door de objectieve en de subjectieve methode.

Advertentie