De productiefactor natuur of natuurlijke hulpbronnen zijn grond, water, lucht en alles daarop en daarin voor zover niet door mensen geproduceerd. De beloning voor natuur is pacht. Andere productiefactoren zijn kapitaal, arbeid en ondernemerschap.