“De NMa handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetst fusies en overnames.” (bron: www.nmanet.nl)De NMa voert als onderdeel van de overheid het zogeheten mededingingsbeleid uit. Dit mededingingsbeleid houdt in dat toezicht wordt gehouden op bedrijven, zodat deze geen concurrentiebeperkende afspraken maken, of misbruik maken van hun machtspositie. Een concurrentiebeperkende afspraak wordt een kartel genoemd.

Advertentie