De hoofdstroom in de economische theorievorming die er vanuit gaat dat evenwichten op markten van economische goederen tot stand komen door aanpassingen in relatieve prijzen. Dit prijs- en marktmechanisme bewerkstelligt idealiter ook een evenwichtige economische ontwikkeling in de tijd; een intertemporeel evenwicht. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

Advertentie