Netto-investeringen zijn bruto-investeringen minus de afschrijvingen. Anders gezegd zijn de netto-investeringen te omschrijven als de uitbreidingsinvesteringen plus de voorraad-uitbreiding.