De som van alle beloningen van alle Nederlandse productiefactoren (KANO). Dit is hetzelfde als het Netto Nationaal Product.

Advertentie