De netto participatiegraad is het aantal mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft uitgedrukt in procenten van het totaal aantal mensen tussen de 15 en 67 jaar. In tegenstelling tot de bruto participatiegraad wordt in deze berekening het aantal werkzoekenden niet meegenomen als deelnemers op de arbeidsmarkt.