Nettoloon is het loon na afdracht van loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer. Voordat belasting en premies zijn afgedragen is nog sprake van brutoloon.