Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
Onderhandse lening
 • Onderhandse lening

Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening die iemand zonder tussenkomst van een bank met bijvoorbeeld familie of vrienden afsluit. Dit betekent dat  de geldgever (aanbieder) en de geldnemer (vrager) rechtstreeks met elkaar onderhandelen over de voorwaarden van het krediet. Hieronder vallen bijvoorbeeld de hoogte van de rente en de termijn waarbinnen de lening moet worden afgelost.

Wanneer een onderhandse lening?

Iemand die een eigen bedrijf wil beginnen en geen lening krijgt van de bank, kan misschien wel een onderhandse lening bij familie of bekenden afsluiten. Een ander voorbeeld is dat ouders in de toekomst van hun kinderen willen investeren door een studielening  of een lening bij de aankoop van een woning te geven.

Voordeel van een onderhandse lening is dat de voorwaarden vaak soepeler zijn dan bij een bank. Een startende ondernemer die bij zijn ouders aanklopt, mag er waarschijnlijk langer over doen om de lening terug te betalen dan bij een bank. Verder kan het een voordeel zijn dat bij onderhandse leningen geen controle plaats vindt bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Onderhandse lening en rente

Je mag bij een onderhandse lening nooit een te lage rente afspreken. De rente moet marktconform zijn. Dit betekent dat de rente niet te veel af mag wijken van de gemiddelde rente die je bij een bank of andere kredietverstrekker betaalt. Bij een te lage rente ziet de Belastingdienst de onderhandse lening als een schenking en moet je schenkbelasting betalen. Hier vindt u een overzicht van de huidige rentestand van een groot aantal commerciële kredietverstrekkers.

Wanneer de lening wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van woning, wordt dit door de Belastingdienst gezien als hypotheekrente. Bij de belastingaangifte kan de betaalde rente onder het kopje hypotheekrenteaftrek worden opgevoerd als aftrekpost.

Voorbeeldcontract

Heeft u een onderhandse lening afgesloten en bent u op zoek naar een voorbeeldcontract? Een onderhandse overeenkomst kan ook mondeling worden gesloten. Een mondelinge overeenkomst is juridisch gezien ook een overeenkomst. Toch is het verstandig de gemaakte afspraken op papier te zetten om misverstanden te voorkomen. Wanneer ruzie ontstaat, hebben beide partijen weinig tot geen juridische bewijslast in handen.

In samenwerking met juridische uitgeverij Justitia Omnibus hebben wij een voorbeeldcontract opgesteld die u direct kunt downloaden. Dit voorbeeldcontract is speciaal bedoeld voor leningen aan uw kinderen, familie of vrienden. Voor een klein bedrag heeft u juridische zekerheid en bespaart u de kosten een financieel adviseur of fiscaal jurist uit.

Advertentie

2018-05-21T15:21:17+00:00Categorie: Hypotheek|Tags: , |

Over de auteur:

Scholto Bos
Scholto was docent economie en M&O op een middelbare school en werkte als consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc. Vervolgens was hij 9 jaar werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Sinds 2015 is hij oprichter & uitgever bij Finler Media.

23 Reacties

 1. Marcel S 17 mei 2018 om 12:02 - Antwoorden

  Beste Bos,

  Ik heb eigenlijk dezelfde vraag als Dhr. Roodenburg.
  Wij ( mijn zus en ik ) willen maandelijks een bedrag lenen aan mijn ouders zodat zij tot hun AOW in hun huis kunnen blijven wonen. ( Ze hebben een hele lage restschuld, maar hebben nu een te laag inkomen waardoor ze anders het huis moeten “opeten”.

  Ik heb de volgende vragen:

  *Bij verkoop van het huis komt de lening te vervallen en dient het bedrag betaald te worden. ( Is dit zonder aftrek van belasting mogelijk? )
  * Bij het eventueel blijven zitten tot overlijden, komt dit bedrag dan vrij voor de erfenis en is er dus geen belasting op verschuldigd?
  * Mijn ouders komen nu in aanmerking voor toeslagen heeft deze onderhandse lening daar geen effect op?

  Ik verneem graag even? Kan ik u wellicht ook direct mailen?

  Groet,
  Marcel

 2. wouter strating 7 januari 2018 om 22:20 - Antwoorden

  Geachte,

  Ik ben benieuwd naar de reactie van uw jurist op de vraag van de heer Roodenburg op 1 juni 2017.
  Verder ben ik benieuwd of je de voorwaarden van een onderhandse lening na enige tijd mag veranderen ( wanneer je dat vooraf in de overeenkomst hebt gezet , dat dat zou kunnen met wederzijdse toestemming) van een onderhandse lening die direct opeisbaar is naar een niet direct opeisbare lening?

  • Scholto Bos 8 januari 2018 om 12:18

   Geachte heer Strating, Beste Wouter,

   Ik heb het opgezocht. In artikel 3 van onze leningsovereenkomst (modelcontract) heb je de mogelijkheid om de rente na een bepaalde periode te herzien. In artikel 5 neem je eisen op over de looptijd, opeisbaarheid en aflosbaarheid. Hierin kun je eenvoudig een clausule opnemen over het herzien van de afspraken na een bepaalde tijd.

   Voor wat betreft de vraag van de heer Roodenburg gaat dit met de erfenis eigenlijk vanzelf. Er wordt een onderhandse leningovereenkomst met de ouders gemaakt. Komen de ouders te overlijden dan ontstaat er een vordering op de boedel. Die moet dan eerst terugbetaald worden. Pas daarna is het restant de erfenis. Het is het meest verstandig om ieder jaar een overzicht van de openstaande lening en de betaalde rente op te stellen.

   Met vragen kun je mij mailen of bellen: 070 213 6866.
   MvG, Scholto Bos

 3. Mechteld 12 november 2017 om 16:45 - Antwoorden

  Ik heb een vraag: ik heb een onderhandse lening van 60.000 euro die ik heb gebruikt voor de aanschaf van een woonboot. Nu moet deze verbouwd worden voor ongeveer 120.000 euro waar ik een hypotheek voor wil aanvragen. Is dit mogelijk? Ik krijg namelijk de indruk van niet…

  • Scholto Bos 13 november 2017 om 14:08

   Beste Mechteld, dat kan en dat gebeurt veel vaker. Bijvoorbeeld als iemand een huis koopt met een hypothecaire lening van een bank en deels een lening van ouders. Ga gewoon naar een hypotheekadviseur of je bank en vraag wat de voorwaarden zijn.

 4. Sylvie 30 oktober 2017 om 08:46 - Antwoorden

  Beste

  Mag men bij een lening onderhands 6000 euro 1 % rente vragen en 20 euro per dag boete vragen waardoor men 82 % er bovenop heb ontvangen plus incassokosten.
  Is dit wettelijk toegestaan.

  • Scholto Bos 30 oktober 2017 om 08:48

   Beste Sylvie, Waarom zou je dat willen of is je dat overkomen?

 5. Kuna 9 oktober 2017 om 14:36 - Antwoorden

  Beste,
  Mag de onderhandse lening verrekent worden met onder meer de huur. ( ik heb geld uitgeleend en tegelijkertijd huur ik van de ontvanger een appartement).
  En zo ja is dat voor of na calculatie van de ongeveer 6% rente?

  Bedankt

  • Scholto Bos 9 oktober 2017 om 16:13

   Beste Kuna,
   Nee, nooit verrekenen. Het zijn twee aparte contracten, dus ook twee aparte geldstromen. Je moet het bij de belastingopgaaf ook apart opgeven.

 6. Lennard de Best 12 juni 2017 om 11:05 - Antwoorden

  Hi,

  Welk jaar is dit artikel gepubliceerd?

  Met vriendelijke groet,

  Lennard de Best

  • Scholto Bos 19 juni 2017 om 13:42

   Beste Lennart, het artikel is voor het laatst geactualiseerd op 5 juni 2017. Alles is dus up-to-date.

 7. Robert Roodenburg 1 juni 2017 om 13:56 - Antwoorden

  Ik heb met een omgedraaide constructie te maken. Mijn ouders, beiden 90 jaar, wonen in een eigen huis met nauwelijks hypotheek. Waarde ca. €150.000. Zij hebben op dit moment alleen aow. Daarom leen ik hun maandelijks een bedrag dat later het liefst verrekend wordt met de erfenis. Hoe regel je dat zonder problemen met de erfenis?

  • Scholto Bos 1 juni 2017 om 14:01

   Beste Robert, ik zet je vraag uit bij onze jurist. Je krijgt z.s.m. antwoord per mail. (UPDATE: 17.45 u.: ik heb je geantwoord per mail. Controleer evt. je spam box omdat je gmail hebt.)

 8. Cees 13 maart 2017 om 07:48 - Antwoorden

  U schrijft als er te lage rente berekent wordt ziet de belastingdienst dit als een schenking en geen lening. Ziet de belastingdienst dan het hele bedrag van de lening als schenking of slechts het deel van de te weinig berekende rente?

  • Scholto Bos 13 maart 2017 om 09:54

   Beste Cees, altijd het gehele bedrag. Anders zouden veel mensen een lage rente meenemen als ingecalculeerd risico. MvG, Scholto Bos

 9. Mar 16 februari 2017 om 20:08 - Antwoorden

  Diegene die de onderhandse lening heeft verstrekt, moet die belasting betalen over de ontvangen rente?

  • Scholto Bos 17 februari 2017 om 17:37

   Beste Mar,
   Het antwoord is simpel. U hoeft over de ontvangen rente niet apart belasting te betalen en die hoeft u dus ook niet in uw aangifte te vermelden.
   MvG,
   Scholto Bos

 10. R.Bartels 5 december 2016 om 20:42 - Antwoorden

  Is een onderhandse lening (koopwoning) een vermogensopbouw? Je leent toch geld, dan heb je toch schuld die je moet afbetalen?

  • Scholto Bos 6 december 2016 om 22:01

   Beste heer Bartels, als u degene bent die de lening verstrekt, dan stelt u een deel van uw vermogen ter beschikking. Het geld dat u heeft uitgeleend valt daarom onder uw vermogen in Box 3. Voor degene die van u leent geldt de onderhandse lening vanzelfsprekend niet als vermogen, maar als schuld. Is dit zo helder?

 11. Jane de Groot 12 mei 2015 om 09:46 - Antwoorden

  Wat ik graag zou willen weten is hoe je de marktconforme rente bepaald. De belastingdienst kan hiervoor geen enkele regel geven, en verwijst mij naar het regionale belastingkantoor waarbij het antwoord binnen 2 maanden zal komen. Dat is niet reëel als je bezig bent met de koop van een huis, dat kan niet 2 maanden uitgesteld worden.
  Ik kom tegen dat het 1,5 % mag afwijken van de nu gerekende rente op hypotheken, maar ik kom ook tegen dat het minimaal 6% moet zijn.
  Kunt u mij hier meer over vertellen?

  • Scholto Bos 12 mei 2015 om 09:58

   Beste Jane, die vraag krijgen wij vaker. Nog geen drie jaar geleden heb ik zelf een onderhandse lening gesloten. In overleg met de financieel adviseur en de notaris is er een rentebedrag van 6% vastgesteld. Op dat moment was de marktrente onder de 4%. Beiden gaven onafhankelijk van elkaar aan dat een rente hoger dan 6% niet wordt toegestaan bij de jaarlijkse hypotheekrenteaftrek. Ik heb hun advies overgenomen en tot dusver geen opmerkingen van de belastingdienst gehad.
   Wil je het zeker weten? Bel een notaris of een hypotheekadviseur van vereniging eigen huis. Financieel adviseurs van banken weten het vaak niet (onderhandse leningen is hun business niet).
   Groeten en succes met de aankoop.

 12. Gerard Werkman 24 februari 2015 om 11:11 - Antwoorden

  Bedankt voor het verhelderend artikel. Echter heb ik nog wel een vraag in de volgende situatie. Ik betaal de restschuld van mijn partner aan de notaris. Mijn partner betaalt mij per maand dit bedrag terug. Is een rente dan ook wettelijk verplicht?

  In afwachting van uw reactie.

  • Scholto Bos 24 februari 2015 om 20:21

   Beste Gerard, De Belastingdienst vindt dat je een marktconforme rente moet rekenen over een onderhandse lening, omdat er volgens de Belastingdienst anders sprake is van een schenking. Over een schenking moet je schenkbelasting betalen. Deze schenkbelasting is altijd hoger dan de rente over een onderhandse lening. Een renteloze onderhandse lening kan dus wel, maar de Belastingdienst ziet dat als een schenking en niet als een lening. In jouw geval kan dat dus nooit uit.

   Voor meer informatie adviseer ik je naar financieel expert te gaan. Bedankt voor je reactie.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt cookies. Akkoord