Een onderhandse lening is een lening die iemand zonder tussenkomst van een bank met bijvoorbeeld familie of vrienden afsluit. Dit betekent dat  de geldgever (aanbieder) en de geldnemer (vrager) rechtstreeks met elkaar onderhandelen over de voorwaarden van het krediet. Hieronder vallen bijvoorbeeld de hoogte van de rente en de termijn waarbinnen de lening moet worden afgelost.

Wanneer een onderhandse lening?

Iemand die een eigen bedrijf wil beginnen en geen lening krijgt van de bank, kan misschien wel een onderhandse lening bij familie of bekenden afsluiten. Een ander voorbeeld is dat ouders in de toekomst van hun kinderen willen investeren door een studielening  of een lening bij de aankoop van een woning te geven.

Voordeel van een onderhandse lening is dat de voorwaarden vaak soepeler zijn dan bij een bank. Een startende ondernemer die bij zijn ouders aanklopt, mag er waarschijnlijk langer over doen om de lening terug te betalen dan bij een bank. Verder kan het een voordeel zijn dat bij onderhandse leningen geen controle plaats vindt bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Onderhandse lening en rente

Je mag bij een onderhandse lening nooit een te lage rente afspreken. De rente moet marktconform zijn. Dit betekent dat de rente niet te veel af mag wijken van de gemiddelde rente die je bij een bank of andere kredietverstrekker betaalt. Bij een te lage rente ziet de Belastingdienst de onderhandse lening als een schenking en moet je schenkbelasting betalen. Hier vindt u een overzicht van de huidige rentestand van een groot aantal commerciële kredietverstrekkers.

Wanneer de lening wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van woning, wordt dit door de Belastingdienst gezien als hypotheekrente. Bij de belastingaangifte kan de betaalde rente onder het kopje hypotheekrenteaftrek worden opgevoerd als aftrekpost.

Voorbeeldcontract

Heeft u een onderhandse lening afgesloten en bent u op zoek naar een voorbeeldcontract? Een onderhandse overeenkomst kan ook mondeling worden gesloten. Een mondelinge overeenkomst is juridisch gezien ook een overeenkomst. Toch is het verstandig de gemaakte afspraken op papier te zetten om misverstanden te voorkomen. Wanneer ruzie ontstaat, hebben beide partijen weinig tot geen juridische bewijslast in handen.

In samenwerking met juridische uitgeverij Justitia Omnibus hebben wij een voorbeeldcontract opgesteld die u direct kunt downloaden. Dit voorbeeldcontract is speciaal bedoeld voor leningen aan uw kinderen, familie of vrienden. Voor een klein bedrag heeft u juridische zekerheid en bespaart u de kosten een financieel adviseur of fiscaal jurist uit.