Bij de afsluiting van een hypothecaire lening dient het onroerend goed als onderpand. Dit betekent dat de verschaffer van de lening (hypotheeknemer) aanspraak kan maken op het onroerend goed wanneer de huiseigenaar (hypotheekgever) zijn lening niet meer kan betalen.

Meer algemeen betekent onderpand dat een bepaald goed dient tot zekerheid voor de betaling van een schuld. Onderpand wordt ook wel waarborg genoemd. Het betalen van borg wanneer je een auto huurt of de (gedeeltelijke) vooruitbetaling van een product zijn ook voorbeelden van waarborgen. Alles kan feitelijk als waarborg dienen. Soms is een waarborg bedoeld om geleden schade te kunnen dekken bij verkoop, maar een waarborg kan ook in de vorm van in tijdelijke bewaring nemen van  onmisbare voorwerpen als een rijbewijs of trouwring.