Onroerendezaakbelasting, vaak afgekort met OZB, is een gemeentelijke belasting die eigenaren over onroerende goederen betalen. De hoogte van de onroerendezaakbelasting wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van een onroerend goed. Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe hoog de OZB is, waardoor er grote verschillen bestaan in de OZB-heffing per gemeente.

Een overzicht van OZB-tarieven per gemeente wordt bijgehouden door www.cijfernieuws.nl.