Deze vorm van samenwerking tussen westerse en ontwikkelingslanden heeft als doel om op duurzame wijze de armoede in ontwikkelingslanden te verminderen. Ontwikkelingssamenwerking kan worden omschreven als hulpverlening aan en in overleg met ontwikkelingslanden.

Advertentie