Overeenkomst waarbij partijen (1) niet alle relevante toekomstige situaties kunnen of willen – vanwege de hoge kosten – vastleggen, en/of (2) niet volledig eigenaar zijn van alle baten of lasten die bij de overeenkomst in het geding zijn. In dit laatste geval is er sprake van positieve of negatieve externe effecten . (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

Advertentie