The invisible hand komt voort uit het gedachtegoed van econoom Adam Smith die vond dat de overheid zich met zo weinig mogelijk zaken diende te bemoeien. Volgens Smith zou een onzichtbare hand in het economische systeem ervoor zorgt dat er een zo groot mogelijke welvaart voor iedereen tot stand komt.

Toelichting

Op een markt komen vraag en aanbod samen komen ontstaat er een prijs. Hoe meer vraag, hoe hoger de prijs en hoe sneller het aanbod zal groeien (mits voldoende aanwezig). Andersom betekent het dat als er geen vraag is, het aanbod zal verdwijnen. Door dit samenspel van vraag en aanbod, met prijzen als communicatiemechanisme (marktmechanisme), worden producten gemaakt waaraan behoefte is. De onzichtbare hand zorgt volgens Adam Smith voor het juiste evenwicht.

Advertentie