Toont alle 9 resultaten

Financial Leaseovereenkomst Auto

27,50

Dit leasecontract geeft je de mogelijkheid om een auto voor langere periode te verhuren voor een vast bedrag per maand. Aan het einde van de looptijd kan de huurder de auto tegen een vooraf afgesproken prijs kopen, maar is dat niet verplicht.

Financial Leaseovereenkomst

27,50

Deze financial leaseovereenkomst kan voor alle mogelijke zaken worden gebruikt, met uitzondering van een auto. Het uitgangspunt is dat een leasemaatschappij één of meerdere objecten van een leverancier koopt en die vervolgens ter beschikking stelt aan een lessee.

Algemene Voorwaarden Financial Lease

37,50

De Algemene Voorwaarden vormen de basis voor een leaseovereenkomst met klanten. Op grond hiervan worden dan losse overeenkomsten gesloten.

Akte van Verpanding

17,50

Een akte van verpanding is een overeenkomst waarmee je iets in onderpand geeft of neemt. Dit kunnen goederen zijn, zoals voorraden of een bedrijfsuitrusting, maar ook vorderingen of spaartegoeden.

Je kunt kiezen uit 8 aktes. N.B.: je hebt ook de algemene voorwaarden nodig die je apart bij ons kunt bestellen.

Algemene Voorwaarden Verpanding

27,50

In al onze pandaktes (die je hier kunt vinden) wordt er naar deze Algemene Voorwaarden van Verpanding verwezen. Voor een geldige overeenkomst heb je dus altijd twee documenten nodig: deze voorwaarden + één van de aktes uit ons bestand.

Dit gedegen document bevat 7 pagina’s waarin algemene bepalingen staan opgenomen over o.a. de vestiging van het pandrecht, mogelijkheid tot herverpanding, taxatie en opeisbaarheid. Je hoeft dit model maar één keer aan te schaffen en kunt het van toepassing verklaren op een onbeperkt aantal aktes.

Verklaring Beëindiging Pandrecht

7,50

Om een een pandrecht te beëindigen kan het verstandig zijn om een verklaring op te stellen. Zeker bij verpanding kan het voor de buitenwereld niet duidelijk zijn of en wanneer de schuld is voldaan en het pand is komen te vervallen.

Aannemingsovereenkomst

32,50

Met deze aannemingsovereenkomst heb je een uitgebreid voorbeeld van 10 pagina’s in handen. Je maakt duidelijke afspraken tussen jou als opdrachtgever en het aannemersbedrijf. Dit contract is geschikt voor zowel particuliere als zakelijke bouwprojecten.

Vul de gegevens in over de bouwsom, doorlooptijd, uitvoeringswerkzaamheden en oplevering. Risico’s, zoals aansprakelijkheid bij schade en afspraken over meerwerk zijn ook opgenomen. Download dit contract en bewerk zelf in Word. Een ouderwetse jurist heeft dit document geschreven en biedt je een meer dan uitstekende basis voor jouw projectopdracht.

Aansprakelijk Stellen Aannemer

0,95

Een aannemer aansprakelijk stellen doe je meestal achteraf, dus als het leed al is geschied. Met deze voorbeeldbrief Aansprakelijk Stellen Aannemer is de aanpak anders. Je stuurt deze brief namelijk al voordat de werkzaamheden beginnen. Het doel hiervan is tweeledig.

Ten eerste waarschuw je het aannemersbedrijf voor zijn aansprakelijkheid bij de uitvoering van werkzaamheden. Ten tweede nodig je de opdrachtgever en/of aannemer uit om in het bijzijn van een onafhankelijke derde de huidige situatie van de opstallen gezamenlijk op te nemen. Dit zal in een rapport worden vastgelegd waarin ook controlemaatregelen worden afgesproken. Dit alles onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’.

Gedragscontract Aannemer

12,50

Aannemers veroorzaken bijna altijd overlast. Zolang je dit met je buren deelt wordt het vrijwel altijd geaccepteerd. Als stof, huisvuil, geluid en eventueel aanstootgevend gedrag langdurig problemen veroorzaken moet je maatregelen nemen. Met dit gedragscontract leg je afspraken tussen jou als opdrachtgever en aannemer in de bouw vast.

Vrijwel alle soorten van overlast kun je opnemen (of schrappen). Gebruik dit contract bij sloop, renovatie, nieuwbouw of onderhoudswerkzaamheden. Deze gedragscode is door een ervaren jurist geschreven en geschikt voor zowel particulier als zakelijk gebruik.