Toont alle 3 resultaten

Overdracht Intellectueel Eigendom Software

24,95

Software valt onder het auteursrecht. Een softwareontwikkelaar die een programma heeft ontwikkeld is daarmee automatisch eigenaar. Dit wordt intellectueel eigendom genoemd. Met deze overeenkomst (ook wel akte) regel je de Overdracht Intellectueel Eigendom Software. Je maakt afspraken over de overname van de bron- en objectcode incl. functioneel en technisch ontwerp, gebruikersdocumentatie, handleidingen, rapportages en adviezen.

Bij de overdracht van het eigendom spreek je ook direct af dat het de ontwikkelaar niet is toegestaan de software nog eens te distribueren of exploiteren naar andere partijen. Kortom: deze akte van overdracht is bedoeld voor de overname van alle rechten op een specifieke softwareapplicatie of -programmatuur.

Akte van Overdracht Merk, Handelsnaam of Domeinnaam

24,95

De overdracht van een deel van een onderneming kan ook plaatsvinden door de intellectuele eigendommen over te dragen. Zoals in dit geval waarbij de merkenrechten en de eventuele handelsnaam en domeinnaam worden overgedragen.

Akte van Overdracht Intellectuele Eigendomsrechten

24,95

Dit uitgewerkte voorbeeld van een Akte van Overdracht Intellectuele Eigendomsrechten (ook wel IE-rechten) is door een ervaren jurist geschreven en bedoeld om het auteursrecht op een werk aan iemand anders over te dragen. Dit kan over allerlei soorten creaties gaan. Denk bv. aan een kunstwerk, productontwerp, kledingontwerp, filmscript, muziekstuk, foto of boek.

In deze akte kun je een verkoopprijs afspreken, maar dat is niet verplicht. Je kunt jouw intellectuele eigendom dus ook zonder vergoeding aan een stichting of familie overdragen. Hoe dan ook, voor een overdracht auteursrecht is een schriftelijke overeenkomst wettelijk vereist.