Notulen AVA Dividenduitkering

(4 reviews)

6,00

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) wordt besloten wat er met de winst gebeurt. Die kan worden gereserveerd of uitgekeerd aan de aandeelhouder(s). Kies je voor het laatste, dan leg je dat vast met de Notulen Dividenduitkering. Dit is een uitgewerkt voorbeeld van een aandeelhoudersbesluit dividenduitkering. Download eenmalig voor onbeperkt gebruik.

Om crediteuren te beschermen zijn winstuitkeringen aan wettelijke regels gebonden. Het bestuur van de bv mag alleen op basis van een uitkeringstoets goedkeuring verlenen. Hieronder vind je uitleg en een rekenvoorbeeld. Je kunt er ook voor kiezen om tijdens het lopende boekjaar dividend uit te keren. In dat geval heb je niet deze, maar de Notulen AVA Interimdividend nodig. Je hebt de keuze uit de Nederlandse versie of Engelse vertaling.

Omschrijving

Aandeelhoudersbesluit Dividenduitkering

De vaststelling en bestemming van dividend moet je goed vastleggen. Een besluit mag alleen op basis van een vermogens- en uitkeringstoets door de aandeelhouder(s) en het bestuur worden genomen. Je legt dit schriftelijk vast met de Notulen Dividenduitkering. Hiermee voorkom je dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als binnen 12 maanden na uitkering betalingsproblemen ontstaan.

Vul de gegevens in over aanwezigheid, plaats en datum en vergeet niet te ondertekenen. Dan is het aandeelhoudersbesluit dividenduitkering officieel rechtsgeldig. Dit model bevat bepalingen over:

 • Algemene vaststellingen vergadering;
 • Goedkeuring vermogens- en uitkeringstoets;
 • Hoogte dividenduitkering;
 • Bestemming dividenduitkering;
 • Datum betaalbaarstelling.

Ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergadering moet je eerst in de statuten kijken of dividend is toegestaan en onder welke voorwaarden er mag worden uitgekeerd. Soms staan er ook aanvullende afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst. Controleer die dus ook.

Ten tweede moet je de voorwaarden van lopende leningen controleren. Kredietverstrekkers stellen vaak als eis dat er geen dividenduitkering mag worden gedaan zolang een lening loopt. Deze beperking geldt soms ook voor subsidies en andere vormen van overheidssteun.

Lees alles over dividend in onze kennisbank.

Als deze controles geen problemen opleveren volgen de vermogens- en uitkeringstoets. Voor bv’s kost dit nauwelijks tijd, maar het moet wel even gebeuren. In de volgende twee paragrafen worden deze tests toegelicht. De uitkomst voeg je als bijlage toe aan de Notulen Dividenduitkering. Je hebt dan altijd een onderbouwing van het aandeelhoudersbesluit.

Vermogenstoets

De AVA mag alleen dividend uitkeren als het eigen vermogen groter is dan de verplichte statutaire en wettelijke reserves. Deze controle wordt de vermogenstoets (ook wel balanstest) genoemd. Dat klinkt lastiger dan het is, want bv’s hebben meestal geen verplichte reserves.

Kijk in de statuten onder winst & uitkering of er een bedrag staat dat de bv minimaal in reserve moet houden. Als dat niet het geval is (wat vaak zo is) heb je de eerste stap van de vermogenstoets afgerond. Er wordt in de Notulen Dividenduitkering vastgesteld dat dit gecontroleerd is.

Vervolgens kijk je of er reserves op de balans staan die bij wet in de bv moeten blijven. Een overzicht van wettelijke reserves vind je hier. Je trekt dit bedrag af van het eigen vermogen en dan blijft het kapitaal over dat kan worden uitgekeerd. Onder de tabel vind je een rekenvoorbeeld.

Eigen vermogen Bedrag
Aandelenkapitaal € 20.000
Agioreserve € 30.000
Algemene reserve € 100.000
Herwaarderingsreserve € 50.000
Totaal € 200.000

De herwaarderingsreserve van €50.000 is de enige wettelijke reserve in dit voorbeeld. Dat betekent dat je €150.000 uit de bv kunt onttrekken. Als er geen verplichte reserves zijn, kun je het hele kapitaal uitkeren. Bij het opstellen van de Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening wordt meestal alleen een besluit over uitkering van de winst genomen en blijven de reserves onaangesproken. Ook dan moet een aandeelhoudersbesluit dividenduitkering worden onderbouwd met een vermogenstoets.

Uitkeringstoets

De uitkeringstoets (ook wel liquiditeitstest) is niet alleen een financiële onderbouwing, maar ook een kwalitatieve inschatting. Die houdt in dat bestuurders een aandeelhoudersbesluit dividenduitkering af mogen en moeten keuren als de liquiditeitspositie binnen 12 maanden na datum van uitkering tot betalingsproblemen kan leiden. Dit is geen harde grens, want het bestuur moet ook op de rem trappen als ze vermoeden dat die liquiditeitsproblemen over bijv. 15 maanden ontstaan.

Deze regels zijn ervoor om crediteuren in bescherming te nemen. Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in 2012 kan een crediteur het bestuur van een bv aansprakelijk stellen als zij in gebreke blijven. Het recht maakt mogelijk dat er een vordering op het persoonlijke vermogen van de bestuurder (dus niet op die van de bv) ontstaat. Zorg dus dat je de uitkeringstoets inclusief onderbouwing als bijlage aan de Notulen AVA Dividenduitkering toevoegt.

Stroomschema dividenduitkering met uitkeringstoets

Het is best moeilijk om vast te stellen of de continuïteit van een bv in gevaar komt. Niemand kan immers in een glazen bol kijken en een bv kan onverwachts in slecht weer komen. Een onderbouwing kun je het beste doen aan de hand van een liquiditeitsbegroting. Verder kan op basis van ervaringen uit het verleden een inschatting worden gemaakt van de omzet. Deze twee samen vormen een goede uitkeringstoets.

Als achteraf blijkt dat er onterecht dividend is uitgekeerd ben je verplicht om het bedrag incl. rente terug te vorderen van de aandeelhouders. De rente is gelijk aan die in de rekening-courant overeenkomst of de op dat moment geldende marktrente. Probeer dit te allen tijde te voorkomen door het aandeelhoudersbesluit bij twijfel af te keuren.

Belastingaangifte

Het bedrag dat de aandeelhouder ontvangt is het netto-dividend, maar in de Notulen Dividenduitkering wordt altijd het bruto-dividend vermeld. Bv’s zijn verplicht om namens de aandeelhouder(s) dividendbelasting in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

Binnen één maand na de dag van uitbetaling van het netto-dividend, moet de bv aangifte doen en de belasting op de bankrekening van de Belastingdienst hebben gestort. Dit moet dus snel gebeuren, want de boetes zijn hoog. Meer informatie vind je op deze pagina.

Dividenduitkering Berekening
Bruto-dividend € 10.000
Dividendbelasting - 15% € 1.500 -/-
Netto-dividend € 8.500

In dit voorbeeld wordt in het aandeelhoudersbesluit dividenduitkering opgenomen dat er €10.000 wordt uitgekeerd. Als enig aandeelhouder ontvang je €8.500 op je privérekening. De bv draagt de ingehouden €1.500 af op basis van de aangifte dividendbelasting.

Inkomstenbelasting Berekening
Box 2 Aanmerkelijk Belang – 26,90% € 2.690
Verrekening dividendbelasting € 1.500 -/-
Af te dragen € 1.190

Aandeelhouders moeten het dividend bij hun inkomen uit aanmerkelijk belang in Box 2 optellen. Het belastingtarief is momenteel 26,90% over het bruto-dividend. Dat komt in dit voorbeeld neer op €2.690. De door de bv afgedragen dividendbelasting mag je gelukkig verrekenen, zodat je uiteindelijk €1.190 af moet dragen.

Per saldo betalen aandeelhouders dus 11,90% inkomstenbelasting over het uitgekeerde bruto-dividend. Op deze website vind je een rekentool waar je zelf dividendbelasting kunt berekenen.

Specificaties

Naam

Aandeelhoudersbesluit Dividenduitkering.docx

Onderwerp

Besluitvorming

Soort

Word-bestand

Type

Notulen

Gebruik

Besloten vennootschap

Aantal

3 pagina's

Thema

Financiën

Reviews

4 reviews voor Notulen AVA Dividenduitkering

 1. Intertech B.V.

  Uitstekende service. Direct downloaden na bestelling. Heeft mij zeker twee uur werk gescheeld.

 2. Jan Kindt

  Goed uitgewerkt en duidelijk aangegeven wat je zelf in moet vullen.

 3. Bogaard B.V.

  Ik heb zowel de notulen dividenduitkering als de notulen ter goedkeuring van de jaarcijfers aangeschaft. Beiden kan ik aanbevelen. De kwaliteit is prima en uitleg eenvoudig.

 4. Frank J.

  Alle stappen worden helder uitgelegd. Dit is een uitstekend aandeelhoudersbesluit voor ondernemers met relatief beperkte kennis, maar ook geschikt voor ervaren professionals die tijd willen besparen. Aanrader. Ik spreek uit jarenlange ervaring als financial.

Schrijf een review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen bekeken ook...