Notulen AVA Interimdividend

(1 review)

6,00

Normaal gesproken wordt één keer per jaar dividend uitgekeerd direct nadat de jaarrekening is vastgesteld. Soms wil een DGA ook tijdens het lopende boekjaar een winstuitkering doen. Dit wordt interimdividend genoemd. De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) moet daarover een apart besluit nemen. Dit leg je met de Notulen AVA Interimdividend vast.

Houd er rekening mee dat je voldoende vrije ruimte op je balans hebt. Mocht dit namelijk niet het geval zijn, dan is het besluit nietig. Dat betekent dat er nooit een aandeelhoudersbesluit heeft plaatsgevonden, terwijl je over dit bedrag al wel dividendbelasting hebt betaald. Bespaar je die rompslomp en bereken eerst of er voldoende vrije reserves op je balans aanwezig zijn. Je hebt de keuze uit de Nederlandse versie of Engelse vertaling.

Omschrijving

Om interimdividend uit te keren moet je een aantal stappen nemen. Ten eerste moeten de statuten van de bv dat toestaan. Het komt regelmatig voor dat statutair is bepaald dat alleen na sluiting van een boekjaar dividend mag worden uitgekeerd. Controleer dat dus eerst. Ten tweede moet je een uitkeringstoets uitvoeren. Die toets bestaat uit een balanstest en een liquiditeitstest.

De balanstest betekent dat het eigen vermogen groter moet zijn dan de wettelijke en statutaire reserves. Een rekenvoorbeeld vind je op deze pagina van MKB Fiscaal. De liquiditeitstest betekent dat de AVA geen toestemming mag geven als zij weten dat de bv na uitkering direct opeisbare schulden niet meer kan betalen. Een goede inschatting kan worden gemaakt op basis van een liquiditeitsbegroting. Tot slot moet het besluit officieel worden genotuleerd. Dit doe je aan de hand van deze Notulen AVA Interimdividend.

Je vult zelf de aanwezige aandeelhouders en het vast te stellen interimdividend in. Deze notulen bevatten bepalingen over:

  • formele vaststellingen vergadering;
  • hoogte dividend;
  • terugbetaling indien niet passend dividend.

Ook voor interimdividend geldt dat binnen één maand na uitkering dividendbelasting moet worden afgedragen. Het aangifteformulier vind je op deze pagina van de Belastingdienst. Let op: voor de uitkering van slotdividend heb je de Notulen AVA Dividenduitkering nodig.

Specificaties

Naam

Notulen AVA Interimdividend.docx

Onderwerp

Aandelen

Soort

Word-bestand

Type

Notulen

Gebruik

Besloten vennootschap

Aantal

3 pagina's

Thema

Financiën

Reviews

1 review voor Notulen AVA Interimdividend

  1. Noor van der Veer

    Prima notulen, niets op aan te merken. Dank.

Schrijf een review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen bekeken ook...