Enige resultaat

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

6,95

De aandeelhoudersvergadering van een bv is verplicht om minimaal één keer per jaar bijeen te komen. Dat staat in de statuten. Tijdens deze algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) wordt de jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd. Het is van juridisch belang dit goed te doen. Dat doe je met deze Notulen AVA vaststellen jaarrekening.

In deze notulen neem je zelf de namen van de aanwezigen, aandeelhouders, plaats en datum op. Tot slot onderteken je, zodat de directie formeel decharge wordt verleend. Simpel gezegd kun je als bestuurder na ondertekening niet meer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.