Ondernemen

Koopovereenkomst Aandelen BV

32,50

Wil je jouw aandelen in een besloten vennootschap verkopen? Met de Koopovereenkomst Aandelen doe je een aandelentransactie inclusief bezittingen en ....

Contract Overname Eenmanszaak

27,50

De verkoop van een eenmanszaak wil je goed geregeld hebben. Het liefst zonder veel papierwerk. Toch wil je dat alles ....

Managementovereenkomst

27,50

Heb je een holdingstructuur met een persoonlijke holding en een werk-bv? Dit modelcontract is een managementovereenkomst tussen bv’s. Hiermee geef ....

Overeenkomst van Opdracht

27,50

Bij deze Overeenkomst van Opdracht (Ovo) geef je als opdrachtgever de opdracht om een dienst uit te laten voeren door ....

Aandeelhoudersovereenkomst

27,50

De eerste optie is een Aandeelhoudersovereenkomst tussen twee aandeelhouders die in dezelfde bv samenwerken. Bij wijzigingen in één van de ....

Samenwerkingsovereenkomst

27,50

Met deze samenwerkingsovereenkomst maken twee of meer bedrijven afspraken over de inhoud en vorm van een samenwerking. Doelstelling, inbreng, verdeling ....

Arbeidsovereenkomst DGA

27,50

De Arbeidsovereenkomst DGA is vergelijkbaar met die waarbij de directeur niet dezelfde persoon is als de directeur-grootaandeelhouder, maar dit model ....

Distributieovereenkomst

47,50

Ben je producent en/of leverancier en wil je een contract met één of meerdere distributeurs opstellen? Met deze distributieovereenkomst van ....

Koopoptie Aandelen BV

27,50

Met dit optiecontract kan een DGA of andere aandeelhouder (een deel van) zijn aandelenpakket in optie geven aan iemand buiten ....

Franchiseovereenkomst

47,50

Dit contract is voor twee bedrijven die afspraken willen maken over een franchise constructie. Het eerste bedrijf is eigenaar van ....

Intentieverklaring

27,50

Uitgebreide Intentieverklaring Bedrijfsovername, beter bekend onder de Engelse naam Letter of Intent (LOI). Bij dit voorbeeld is een checklist inbegrepen. ....

Directiereglement

27,50

Een directiereglement (ook wel directiestatuut) regelt de verhouding tussen de directeur en de aandeelhouder(s) van een besloten vennootschap. Dit is ....

Bewaarnemingsovereenkomst

17,50

Model bewaarnemingsovereenkomst voor het opslaan en stallen van goederen. Dit kunnen bijv. caravans in een schuur of bouwmaterialen in een ....

Vennootschap Onder Firma Contract

37,50

Uitgebreid Vennootschap Onder Firma Contract voor de oprichting van een VOF tussen 2 of meer vennoten. In tegenstelling tot de gratis ....

Inleenovereenkomst

37,50

Deze inleenovereenkomst is tussen een uitlener en inlener van personeel. Je kunt voor een lange periode verschillende medewerkers uitlenen. Maak ....

Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur

27,50

De Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur bevat extra bepalingen over geheimhouding en vergoedingen. De met deze overeenkomst aangestelde directeur is tevens statutair ....

Geheimhoudingsverklaring (NDA)

12,50

Deze Geheimhoudingsverklaring (Engels: Non Disclosure Agreement of NDA) gebruik je voor een bedrijfsovername of fusie. Als beide partijen hun interesse ....

Licentieovereenkomst Handelsnaam, Merk en Domeinnaam

27,50

De eigenaar van intellectuele rechten kan deze in licentie geven aan een ander. Met deze Licentieovereenkomst Handelsnaam, Merk en Domeinnaam ....

Opheffen Stichting

12,50

Een slapende stichting kan jaren voortduren. Ben jij één van de bestuurders? En wil je de stichting samen met jouw ....

Participatieovereenkomst

27,50

Het opstellen van een participatieovereenkomst kost veel tijd. Dit voorbeeldcontract geeft je een uitgewerkte basis om afspraken tussen een bv ....

Intrekken 403 verklaring

2,50

Met deze modelbrief intrekken 403 verklaring kun je een geregistreerde verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid ex art. 2:403 bij de KvK ....

Advertentieovereenkomst

17,50

Deze advertentieovereenkomst is geschikt voor elke vorm van adverteren. Denk aan de plaatsing van een reclamebanner op een website of ....

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

6,00

De jaarrekening is een terugkerende verplichting. Aan het einde van het jaar stelt je boekhouder (of jijzelf) de balans op. ....

Notulen AVA Dividenduitkering

6,00

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) wordt besloten wat er met de winst gebeurt. Die kan worden gereserveerd of ....

Notulen AVA Interimdividend

6,00

Normaal gesproken wordt één keer per jaar dividend uitgekeerd direct nadat de jaarrekening is vastgesteld. Soms wil een DGA ook ....

Notulen AVA Benoeming en Ontslag Bestuurder

6,00

De eerste statutair bestuurder van een bv wordt altijd bij de notaris benoemd. Dat gebeurt tijdens het opstellen van de ....

Notulen AVA Benoeming Commissaris

6,00

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) stelt een Raad van Commissarissen (RvC) aan. Een commissaris wordt ook wel toezichthouder genoemd. ....

Notulen AVA Ontstentenis of Belet

6,00

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) is het verstandig om een besluit te nemen over vervanging bij afwezigheid. Bij ....

Notulen AVA Uitgifte Nieuwe Aandelen

6,00

Een BV kan besluiten om nieuwe aandelen uit te geven. Dit wordt een aandelenemissie genoemd. Zo’n besluit wordt door de ....

Notulen AVA Afstempelen Aandelen

6,50

Afstempelen van aandelen kan alleen als je de statuten wijzigt. Voordat je naar de notaris gaat, heb je een formeel ....

Notulen AVA Participatiebesluit

6,00

Investeerders willen vaak een aandeel in je bedrijf. Zij worden dan mede-eigenaar. Om te kunnen groeien geef je nieuwe aandelen ....

Sponsorovereenkomst

12,50

Eenvoudige sponsorovereenkomst waarbij een sponsor een bedrag ter beschikking stelt aan een vereniging, stichting of goed doel. Er is ook ....

Toetreden / Uittreden Beherend Vennoot CV

17,50

In een CV zijn er één of meerdere beherende vennoten en een stille (commanditaire) vennoot. Dit is een korte, maar ....

Notulen AVA Statutenwijziging BV

6,00

Statuten van een bv worden bij oprichting opgesteld en bijna nooit meer gewijzigd. Soms gebeurt het dat de aandeelhoudersvergadering op ....

Notulen AVA Ontbindingsbesluit BV

6,00

Het besluit tot liquidatie van een bv wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) genomen. Deze beslissing leg je ....

Notulen AVA Turboliquidatie

6,00

Een besloten vennootschap kan zichzelf onder voorwaarden per direct opheffen. Ten eerste mag een bv geen baten op de balans ....