Opheffen Stichting

(4 reviews)

12,50

Een slapende stichting kan jaren voortduren. Ben jij één van de bestuurders? En wil je de stichting samen met jouw medebestuurders opheffen? Volg het stappenplan hieronder.

Voor de formele opheffing heb je de notulen ‘Ontbinding Stichting’ nodig. Je hoeft deze alleen maar te downloaden en door het stichtingsbestuur te laten ondertekenen. Dien ze in bij de Kamer van Koophandel (kvK). Een notaris is niet nodig. Met deze notulen stel je een persoon aan die de financiële afronding voor zijn rekening neemt.

Omschrijving

Stap 1: Ontbindingsbesluit

Ontbinding van een stichting is minder lastig dan het opheffen van bijv. een vereniging of vennootschap. Dan moet je een algemene ledenvergadering uitroepen die in meerderheid instemt met het ontbindingsbesluit.

Een besluit van het stichtingsbestuur is bijna altijd genoeg, tenzij de statuten een andere procedure voorschrijven. Controleer dit eerst voor je overgaat tot opheffen. De vier belangrijkste redenen om een stichting te beëindigen zijn:

 1. Het doel is bereikt
 2. Het doel is niet bereikt en het ligt niet voor de hand dat dit in de toekomst gaat gebeuren
 3. Gebrek aan motivatie en inzet (het idee was leuk, maar het bereiken van de stichtingsdoelen bleken moeilijker dan gedacht)
 4. Een belanghebbende heeft een verzoek tot liquidatie ingediend bij de rechtbank, omdat het vermogen onvoldoende is

Roep het stichtingsbestuur bij elkaar en neem een besluit tot liquideren (dit is de juridische term voor opheffen). Leg dit besluit vast in de notulen die je hier kunt downloaden. Dit is een rechtsgeldig document waarmee je de stichting kunt uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Stap 2: Vereffening

Als het besluit is genomen, staat er nog altijd geld op de bankrekening (batig saldo) en zijn er wellicht nog automatische incasso’s van donateurs. Je moet de afschrijvingen stopzetten en de laatste debiteuren betalen. In de notulen wordt een vereffenaar aangewezen. Dit is de persoon die de afronding voor zijn rekening neemt. Meestal is dit iemand van het stichtingsbestuur. Als in de notulen geen verantwoordelijke wordt aangewezen, dan is het gehele bestuur automatisch vereffenaar.

Je maakt melding bij de Kamer van Koophandel dat je van plan bent om de stichting op te heffen. De stichting blijft bestaan zolang er niet vereffend is. Ontbinding kan alleen als de laatste facturen zijn betaald en een eindbalans is ingediend. Tot die tijd is sprake van een slapende stichting.

De statuten bepalen wat er met het overgebleven geld gebeurt. Als hier niets over vermeld wordt, moet het overgebleven bedrag worden overgemaakt aan de staat (belastingdienst). Het is de plicht van de overheid om dit bedrag zoveel mogelijk in lijn met de doelstelling van de stichting te besteden. Je kunt het overgebleven saldo natuurlijk ook zelf overmaken naar een stichting die eenzelfde doel nastreeft voor je de eindbalans naar de de KvK brengt.

Stap 3: Bekendmaking

De notulen, eindbalans en vermelding van algemeen belang deponeer je bij de Kamer van Koophandel. Maak de ontbinding algemeen bekend. Doe dit in een dagblad of een regionale krant als de stichting een regionaal karakter heeft. Na bekendmaking is de juridische looptijd twee maanden. Als niemand zich meld kan de stichting worden opgeheven.

Als je zeker weet dat er geen schuldeisers zijn is een algemene bekendmaking niet nodig. Dit wordt ook wel een turbo liquidatie genoemd. Als vereffenaar blijf je aansprakelijk wanneer een debiteur zich meldt.

Soms zijn de schulden groter dan het batig saldo (bedrag op de rekening). In dat geval ben je verplicht om een faillissement aan te vragen. Dit geldt alleen als alle schuldeisers een schriftelijke verklaring afleggen. Anders wordt een een curator aangesteld die de opheffing overneemt.

Stap 4: Boekhouding (7 jaar)

Een vereffenaar wordt na ontbinding automatisch bewaarder. Deze persoon bewaart de boekhouding van de stichting. Als de Belastingdienst langskomt, moet je zeven jaar de financiële stukken kunnen tonen. De naam van de bewaarder vul je in de notulen van het ontbindingsbesluit in.

De Kamer van Koophandel kan een stichting zelfstandig opheffen. Dan moet je meerdere jaren geen jaarrekening indienen of geen nieuwe bestuurders aanwijzen. Als in het handelsregister belangrijke bestuursfuncties al jaren niet worden ingevuld, kan een stichting bij besluit worden opgeheven. Je kunt het dus ook op zijn beloop laten.

Laat het niet zeuren in je hoofd. Pak de boekhouding bij elkaar en besteed een paar uurtjes. Download de Notulen Opheffen Stichting en zoek op het internet naar een goede jurist die namens jou de laatste zaken kan afhandelen.

Specificaties

Naam

Notulen Bestuursbesluit Opheffing Stichting.docx

Soort

Word-bestand

Thema

Organisatie

Type

Notulen

Aantal

1 pagina

Gebruik

Stichting

Onderwerp

Liquidatie

Reviews

4 reviews voor Opheffen Stichting

 1. Misha Toorop

  Top!

 2. Fanny

  Bedankt voor de uitleg van de te nemen stappen. Ik heb het bestuursbesluit zojuist aangeschaft. Prima service zonder moeilijk en omslachtig taalgebruik.

 3. Marten van der S.

  Helder uitgelegd en notulen direct in je e-mail met downloadlink naar docx-bestand.

 4. Patrick van Veen

  Vriendelijk en behulpzaam in het contact.

Schrijf een review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen bekeken ook...