Toont alle 25 resultaten

Leningsovereenkomst

17,5024,50

Wil je geld lenen van of uitlenen aan je kinderen, vrienden of familie? Download dit modelcontract en bespaar de kosten van een financieel adviseur of jurist.

Hiermee heb je de zekerheid van een actueel en door ervaren juristen opgestelde rechtsgeldige leningsovereenkomst. Je hebt de keuze uit de Nederlandse versie of Engelse vertaling.

Koopovereenkomst Auto

12,50

Deze Koopovereenkomst Auto is voor een particulier die een auto wil (ver)kopen. Je gebruikt dit voorbeeld dus voor de koop of verkoop van een tweedehands voertuig tussen twee particulieren. Dit model is in Word. Nadat je hebt gedownload, vul je zelf het automerk, kenteken en bouwjaar in. Je spreekt ook een plaats en tijdstip van overdracht af.

Print het contract in tweevoud uit. Eén exemplaar is voor de koper en de andere voor de verkoper. Als jullie beiden een handtekening hebben gezet is de afspraak officieel. Je hoeft dit document maar één keer aan te schaffen en mag het onbeperkt gebruiken.

Huurovereenkomst Auto

17,5024,50

Wil je een auto (ver)huren? Met dit tijdelijke huurcontract leg je die afspraken vast. Je spreekt af wie er verantwoordelijk is bij autoschade en welke autoverzekering er tijdens de huurperiode van toepassing is.

Download dit model en vul het merk, kenteken en de huurprijs in. Vul ook de huurtermijn in en of de auto met volle tank moet worden afgeleverd. Je kunt meerkosten in rekening brengen als iemand meer dan een bepaald aantal kilometers rijdt, maar dat hoeft niet. Je hebt de keuze uit de Nederlandse versie of Engelse vertaling.

Schenkingsovereenkomst

6,50

Ook als je geld geeft is het verstandig om een overeenkomst op te stellen. Dit is als bewijs voor de belastingdienst en eventueel verschuldigde schenkingsrechten. Ten tweede is het verstandig de bedoeling vast te leggen voor latere discussies over bijvoorbeeld de erfenis.

Schenken tussen ouder en kind kent een jaarlijkse vrijstelling van schenkingsrecht in Nederland. Er is aparte overeenkomst voor de schenking van goederen.

Bruikleenovereenkomst Woning

17,5024,50

Soms staat onroerend goed tijdelijk leeg. Om het risico op verkrotting en kraken tegen te gaan kan het tijdelijk in gebruik worden gegeven. Bij tijdelijk gebruik door uitlenen is geen huurbescherming. De lener moet wel eventuele kosten betalen. Deze Bruikleenovereenkomst Woning kun je hiervoor gebruiken. Je hebt de keuze uit de Nederlandse versie of Engelse vertaling.

Koopovereenkomst Motor

12,50

Een tweedehands auto is anders dan een motor. Daarom hebben wij een apart contract voor de (ver)koop van een gebruikte motor. De meeste motoren worden onderhands verkocht, meestal via sociale media of mond-tot-mond. Download dit voorbeeldcontract en maak afspraken over de (aan)betaling en verzekeringen.

Je spreekt af wanneer de officiële papieren worden overgeschreven en de motor echt van jou is. Tot die tijd is de oude eigenaar verantwoordelijk. Maak dus foto’s, zodat je altijd kunt controleren wat je hebt gezien toen jullie rond de motor liepen.

Schenkingsovereenkomst Eigen Woning

12,50

Ouders mogen in 2022 per kind een belastingvrije som van €106.671,- voor de aankoop van een woning schenken. Dit geldt ook voor stief- en pleegouders. Met deze Schenkingsovereenkomst Eigen Woning leg je die afspraken vast.

Het lijkt er trouwens op dat de verruimde vrijstelling, ook wel jubelton, in 2023 wordt afgeschaft. Overigens moet dit wetsvoorstel nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Voor dit jaar gelden er nog geen beperkingen of wijzigingen.

Bruikleenovereenkomst Auto

17,5027,50

Deze Leenovereenkomst Auto gebruik je als je een personenauto in bruikleen geeft. Iedereen deelt zijn auto wel eens met buren of familie, altijd in goed vertrouwen. Als je dit regelmatig doet, is het verstandig om een contract op te stellen.

In de juridische praktijk is delen minder eenvoudig dan verhuren. Bij een huurovereenkomst auto is er namelijk een zakelijke afspraak, maar bij bruikleen heerst vooral het gevoel van vrijblijvendheid. Maar wie is aansprakelijk als de gebruiker een ongeluk krijgt? Je hebt de keuze uit de Nederlandse versie of Engelse vertaling.

Koopovereenkomst Stacaravan / Chalet

17,5027,50

Een stacaravan, chalet of caravan (ver)koop je meestal aan bekenden of via via. Ook als je weet dat het goed zit, is het verstandig om afspraken op papier te zetten. Gewoon om misverstanden en juridische conflicten te voorkomen.

Dit koopcontract kun je direct downloaden. Je hebt de keuze uit de Nederlandse versie of Engelse vertaling. Vul in Word of een andere tekstbewerker de ontbrekende gegevens in en print uit. Na ondertekening is het contract juridisch bindend.

Let op: voor de huur of koop van een standplaats moet je aparte afspraken met de camping- of grondeigenaar maken. Lees hieronder verder voor uitleg.

Schenkingsovereenkomst Goederen

12,50

Schenken kan om veel redenen en manieren. Denk aan de donatie van een schilderij aan een museum of familielid. Het is aan te raden duidelijke afspraken te maken. Ook bij een schenking zonder tegenprestatie. Dit voorkomt discussies of iets uitgeleend of geschonken is.

Voor een schenking van goederen zijn de algemene fiscale regels van toepassing. De regels voor een Schenkingsovereenkomst Goederen kun je nalezen op de website van de Belastingdienst. Download dit contract en vul de openstaande gegevens in.

Bruikleenovereenkomst Grond

24,5032,50

Wil je grond in bruikleen geven aan buren of iemand anders? Ook als je een perceel uitleent moet je afspraken maken. Gebruik deze Bruikleenovereenkomst Grond voor een perceel dat je tijdelijk niet gebruikt. Keuze uit Nederlands of Engelse vertaling.

Koopovereenkomst Hond

12,50

Rechtsgeldig contract voor de (ver)koop van een pup of hond. Vul zelf in om wat voor hondenras het gaat. Je kunt dit model voor zowel huis- als fokdieren gebruiken. Vooral voor honden met een stamboom is een koopovereenkomst erg belangrijk.

Bruikleenovereenkomst Goederen

17,5027,50

Bruikleen is de juridische term voor iets uitlenen zonder vergoeding. Als het om waardevolle zaken gaat is het verstandig hier een overeenkomst voor te maken. Bruikleen wordt onder andere gebruikt voor kunstwerken. Je hebt de keuze uit de Nederlandse versie of Engelse vertaling.

Voorschot op Erfenis

14,50

Soms wil een erfgenaam een voorschot op zijn erfenis. De meeste ouders doen dit door jaarlijks belastingvrij geld te schenken aan hun kinderen en kleinkinderen. Dit is belastingtechnisch altijd verstandig.

Als één van de kinderen een hoger bedrag wil, kan dat in de vorm van een lening. Met dit contract leg je dat vast, zodat andere erfgenamen zich niet benadeeld voelen. Bij overlijden wordt het voorschot incl. rente met de erfenis verrekend. Stuur een kopie naar alle erfgenamen.

Koopovereenkomst Roerende Zaken

12,50

Download deze Koopovereenkomst Particulieren. Gebruik dit voorbeeld voor de koop of verkoop van een roerende zaak. Dat is de juridische naam voor alle producten die verplaatsbaar zijn. Denk aan een iPhone, bankstel, wasmachine of horloge. Het maakt niet uit of het een tweedehands of nieuw product is.

Als consument koop je normaal gesproken bij een professionele wederpartij, zoals een winkel. Dit wordt een consumentenkoop genoemd. Je bent dan goed beschermd als een product niet goed blijkt te zijn. Dit geldt niet voor handel tussen particulieren. Bij zaken van waarde is het daarom verstandig afspraken schriftelijk vast te leggen.

Overeenkomst Kwijtschelding Schuld

7,50

Wil je een schuld kwijtschelden aan familievrienden of bekenden? Door dit voorbeeld van een Overeenkomst Kwijtschelding Schuld te downloaden zet je een lening om in een gift. Zo voorkom je misverstanden en heb je een fiscaal bewijs als de belastingdienst daar om vraagt.

De kwijtscheldingsovereenkomst is rechtsgeldig na ondertekening door beide partijen. Let op: de fiscus ziet het kwijtschelden van een schuld tussen particulieren als schenking. Dit betekent dat je boven een bepaald bedrag schenkbelasting betaalt. Bekijk de schenktarieven 2021.

Algemene Voorwaarden Verpanding

27,50

In al onze pandaktes (die je hier kunt vinden) wordt er naar deze Algemene Voorwaarden van Verpanding verwezen. Voor een geldige overeenkomst heb je dus altijd twee documenten nodig: deze voorwaarden + één van de aktes uit ons bestand.

Dit gedegen document bevat 7 pagina’s waarin algemene bepalingen staan opgenomen over o.a. de vestiging van het pandrecht, mogelijkheid tot herverpanding, taxatie en opeisbaarheid. Je hoeft dit model maar één keer aan te schaffen en kunt het van toepassing verklaren op een onbeperkt aantal aktes.

Huurovereenkomst Vakantiewoning

27,5037,50

Recreatiewoning verhuren? Model Huurovereenkomst Vakantiewoning voor mensen in eigen land, maar ook voor buitenlandse huurders. Ook geschikt voor stacaravans en appartementen.

Je kunt dit contract downloaden en opnieuw gebruiken voor andere huurders. Vul in Word de huurprijs, borg en huurperiode in. Vanaf het moment dat jij en de huurder een handtekening hebben gezet, is er een rechtsgeldige afspraak. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Overeenkomst Gedeelde Eigendom Roerende Zaak

27,50

Een auto, paard of boot koop je vaak alleen, maar een gezamenlijke koop kan ook. Dan deel je het bezit van een roerend goed met je familie, buren of vrienden. Zo’n gedeeld eigenaarschap zet je op papier met de Overeenkomst Gedeelde Eigendom Roerende Zaak.

Met dit contract maak je afspraken tussen twee of meer personen. Iedere eigendomsverhouding, zoals 60/40 of 50/50, is mogelijk. Je maakt ook afspraken over onderhoudskosten en verzekering. Je ontvangt twee modellen. De eerste is voor als er twee eigenaren zijn. De tweede is voor drie of meer eigenaren. Download direct en bewerk in Word.

Huurcontract Kamer

27,50

Een Huurcontract Kamer is bedoeld voor de verhuur van een zogeheten onzelfstandige woonruimte. Dit kan een kamer, verdieping, tuinhuis of ander onderdeel van een woning zijn. Vaak is er sprake van onderhuur. Dit is niet altijd toegestaan op grond van de eigen huurovereenkomst of hypotheekakte. Je moet van tevoren daarom eerst onderzoeken of het is toegestaan om een kamer te verhuren.

Huurovereenkomst Garage

27,50

Ben je bedrijf of particulier en heb je één of meerdere parkeerplekken die je aan iemand anders wilt verhuren? In deze huurovereenkomst leg je de kosten, borgsom, opzegtermijn en mogelijkheid tot jaarlijkse huurverhoging vast.

Je verhuurt voor een afgesproken periode en bij het nakomen van de huurovereenkomst is verlenging met onbepaalde tijd mogelijk. Download direct als je een garage, stalling, opslagbox of parkeerplaats hebt (open of overdekt).

Bestel nu of lees hieronder wat je allemaal met de huurder afspreekt. Houd er rekening mee dat je in Nederland als particuliere verhuurder ook btw-plichtig bent.

Positieve/negatieve Hypotheekverklaring

7,50

Een positieve/negatieve hypotheekverklaring gebruik je als bijlage bij een leningsovereenkomst. Het maakt niet uit of de lening particulier of zakelijk is. De lener legt twee verklaringen af.

De positieve verklaring betekent dat de lener op het eerste verzoek meewerkt aan het verstrekken van een hypotheek op zijn onroerend goed. De negatieve verklaring betekent dat de lener geen nieuwe hypotheek op het onroerend goed neemt zolang de lening niet is afgelost.

Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte

27,50

Deze zeer uitgebreide Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte verklaar je van toepassing op een Huurovereenkomst Woning of een ander (tijdelijk) huurcontract van een zelfstandige woonruimte. Het model bevat heldere en duidelijk leesbare taal, waardoor het minder juridisch is dan andere modellen.

Je downloadt 10 pagina’s met daarin afspraken over de verdeling van onderhoudskosten, schade aan de woning en opzegtermijn. Aangezien het een Word-document is, heb je zelf de vrijheid om het op maat te maken voor jouw situatie. Het is geschreven door een ervaren jurist.

Aannemingsovereenkomst

32,50

Met deze aannemingsovereenkomst heb je een uitgebreid voorbeeld van 10 pagina’s in handen. Je maakt duidelijke afspraken tussen jou als opdrachtgever en het aannemersbedrijf. Dit contract is geschikt voor zowel particuliere als zakelijke bouwprojecten.

Vul de gegevens in over de bouwsom, doorlooptijd, uitvoeringswerkzaamheden en oplevering. Risico’s, zoals aansprakelijkheid bij schade en afspraken over meerwerk zijn ook opgenomen. Download dit contract en bewerk zelf in Word. Een ouderwetse jurist heeft dit document geschreven en biedt je een meer dan uitstekende basis voor jouw projectopdracht.

Gedragscontract Aannemer

12,50

Aannemers veroorzaken bijna altijd overlast. Zolang je dit met je buren deelt wordt het vrijwel altijd geaccepteerd. Als stof, huisvuil, geluid en eventueel aanstootgevend gedrag langdurig problemen veroorzaken moet je maatregelen nemen. Met dit gedragscontract leg je afspraken tussen jou als opdrachtgever en aannemer in de bouw vast.

Vrijwel alle soorten van overlast kun je opnemen (of schrappen). Gebruik dit contract bij sloop, renovatie, nieuwbouw of onderhoudswerkzaamheden. Deze gedragscode is door een ervaren jurist geschreven en geschikt voor zowel particulier als zakelijk gebruik.