Toont alle 6 resultaten

Schenkingsovereenkomst

6,50

Ook als je geld geeft is het verstandig om een overeenkomst op te stellen. Dit is als bewijs voor de belastingdienst en eventueel verschuldigde schenkingsrechten. Ten tweede is het verstandig de bedoeling vast te leggen voor latere discussies over bijvoorbeeld de erfenis.

Schenken tussen ouder en kind kent een jaarlijkse vrijstelling van schenkingsrecht in Nederland. Er is aparte overeenkomst voor de schenking van goederen.

Schenkingsovereenkomst Eigen Woning

12,50

Ouders mogen in 2022 per kind een belastingvrije som van €106.671,- voor de aankoop van een woning schenken. Dit geldt ook voor stief- en pleegouders. Met deze Schenkingsovereenkomst Eigen Woning leg je die afspraken vast.

Het lijkt er trouwens op dat de verruimde vrijstelling, ook wel jubelton, in 2023 wordt afgeschaft. Overigens moet dit wetsvoorstel nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Voor dit jaar gelden er nog geen beperkingen of wijzigingen.

Schenkingsovereenkomst Goederen

12,50

Schenken kan om veel redenen en manieren. Denk aan de donatie van een schilderij aan een museum of familielid. Het is aan te raden duidelijke afspraken te maken. Ook bij een schenking zonder tegenprestatie. Dit voorkomt discussies of iets uitgeleend of geschonken is.

Voor een schenking van goederen zijn de algemene fiscale regels van toepassing. De regels voor een Schenkingsovereenkomst Goederen kun je nalezen op de website van de Belastingdienst. Download dit contract en vul de openstaande gegevens in.

Lening na Schenking

14,50

Deze overeenkomst gebruik je als ouders aan hun kind een bedrag hebben geschonken en dit weer van hem of haar willen terug lenen. Bij deze vorm van schenken is er geen beslag op liquide middelen.

Let op: voor een fiscale verantwoording van deze schenking op papier is een officiële akte van de notaris vereist. Dit contract bevat afspraken over:

  • partijen
  • hoofdsom
  • rente
  • al dan niet aflossen

Voorschot op Erfenis

14,50

Soms wil een erfgenaam een voorschot op zijn erfenis. De meeste ouders doen dit door jaarlijks belastingvrij geld te schenken aan hun kinderen en kleinkinderen. Dit is belastingtechnisch altijd verstandig.

Als één van de kinderen een hoger bedrag wil, kan dat in de vorm van een lening. Met dit contract leg je dat vast, zodat andere erfgenamen zich niet benadeeld voelen. Bij overlijden wordt het voorschot incl. rente met de erfenis verrekend. Stuur een kopie naar alle erfgenamen.

Overeenkomst Kwijtschelding Schuld

7,50

Wil je een schuld kwijtschelden aan familievrienden of bekenden? Door dit voorbeeld van een Overeenkomst Kwijtschelding Schuld te downloaden zet je een lening om in een gift. Zo voorkom je misverstanden en heb je een fiscaal bewijs als de belastingdienst daar om vraagt.

De kwijtscheldingsovereenkomst is rechtsgeldig na ondertekening door beide partijen. Let op: de fiscus ziet het kwijtschelden van een schuld tussen particulieren als schenking. Dit betekent dat je boven een bepaald bedrag schenkbelasting betaalt. Bekijk de schenktarieven 2021.