Enige resultaat

Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging

27,50

Grote verenigingen hebben vaak werknemers in dienst, waaronder een directeur die belast is met de dagelijkse gang van zaken. Daarvoor hebben wij een aparte Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging voor een betaald dienstverband opgesteld.

Dit arbeidscontract is tussen de directeur en het bestuur van een vereniging. De ALV moet vooraf toestemming geven. Naast het salaris, de duur van het dienstverband en werktijden worden er ook afspraken gemaakt over de verdeling van taken en bevoegdheden.