Toont alle 10 resultaten

Positieve/negatieve Hypotheekverklaring

7,50

Een positieve/negatieve hypotheekverklaring gebruik je als bijlage bij een leningsovereenkomst. Het maakt niet uit of de lening particulier of zakelijk is. De lener legt twee verklaringen af.

De positieve verklaring betekent dat de lener op het eerste verzoek meewerkt aan het verstrekken van een hypotheek op zijn onroerend goed. De negatieve verklaring betekent dat de lener geen nieuwe hypotheek op het onroerend goed neemt zolang de lening niet is afgelost.

Aannemingsovereenkomst Nieuwbouw

32,50

Voor de bouw van een nieuwbouwwoning moet je een contract opstellen tussen opdrachtgever en aannemer. In dit geval ben jij de opdrachtgever, dus degene die straks ook in de woning gaat wonen. Download de Aannemingsovereenkomst Nieuwbouw en maak duidelijke afspraken met het aannemingsbedrijf.

Je maakt o.a. afspraken over de aanvangstermijn, bouwduur, betalingsregeling en ontbindende voorwaarden. Onderwerpen als overheidssubsidie, NHG en het van toepassing zijn van een waarborgcertificaat zijn ook onderdeel van dit model. Kortom, een gedegen basismodel die je op maat kunt maken naar je eigen situatie.

Aansprakelijk Stellen Aannemer

7,50

Een aannemer aansprakelijk stellen doe je meestal achteraf, dus als het leed al is geschied. Met deze voorbeeldbrief Aansprakelijk Stellen Aannemer is de aanpak anders. Je stuurt deze brief namelijk al voordat de werkzaamheden beginnen. Het doel hiervan is tweeledig.

Ten eerste waarschuw je het aannemersbedrijf voor zijn aansprakelijkheid bij de uitvoering van werkzaamheden. Ten tweede nodig je de opdrachtgever en/of aannemer uit om in het bijzijn van een onafhankelijke derde de huidige situatie van de opstallen gezamenlijk op te nemen. Dit zal in een rapport worden vastgelegd waarin ook controlemaatregelen worden afgesproken. Dit alles onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’.

Beroepschrift WOZ

14,50

De aanslag van jouw OZB is gebaseerd op de waarde van jouw woning. Indien deze waarde in jouw ogen te hoog is vastgesteld kunt je bezwaar maken. Tegen de beslissing van de gemeente op dit bezwaar, kun je dan beroep instellen bij de rechtbank. Dit beroep dient binnen zes weken na de beslissing van gemeente ingediend te worden. De rechter kan de waarde dan lager vaststellen. Leden van de vereniging Eigen Huis kunnen hiervan ondersteuning krijgen. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan je de rechter vragen om een vergoeding voor de proceskosten.

Brief Terugvordering Sleutelgeld

2,50

Een verhuurder mag geen kosten voor een huurovereenkomst in rekening brengen die niet direct in verband staan met de huurovereenkomst. Denk daarbij aan sleutelgeld of onredelijke bemiddelingskosten.

Gedragscontract Aannemer

17,50

Aannemers veroorzaken bijna altijd overlast. Zolang je dit met je buren deelt wordt het vrijwel altijd geaccepteerd. Als stof, huisvuil, geluid en eventueel aanstootgevend gedrag langdurig problemen veroorzaken moet je maatregelen nemen. Met dit gedragscontract leg je afspraken tussen jou als opdrachtgever en aannemer in de bouw vast.

Vrijwel alle soorten van overlast kun je opnemen (of schrappen). Gebruik dit contract bij sloop, renovatie, nieuwbouw of onderhoudswerkzaamheden. Deze gedragscode is door een ervaren jurist geschreven en geschikt voor zowel particulier als zakelijk gebruik.

Recht van Opstal Overeenkomst

27,50

De mogelijkheid om een recht van opstal te vestigen maakt het mogelijk om de eigendomsrechten van de eigenaar van de grond en die van de opstallen te scheiden. Normaal is alles dat gebouwd is op de grond ook eigendom van de eigenaar van de grond. Bij een recht van opstal worden deze eigendommen gescheiden. Een recht van opstal moet worden gevestigd bij een notaris en ingeschreven in het kadaster.

Erfpachtovereenkomst

27,50

Een erfpachtrecht wordt gevestigd bij notariele akte. Het recht maakt het mogelijk een langdurig recht te verstrekken tot het gebruik van de grond. De laatste jaren is ook particulier erfpacht in opkomst. Door alleen de opstallen te verkopen kan de koopprijs van een woning fors omlaag. Dat wordt dan gecompenseerd met jaarlijkse erfpachtcanon.

Aannemingsovereenkomst

37,50

Met deze Standaard Aannemingsovereenkomst heb je een uitgebreid voorbeeld van 7 pagina’s in handen. Je maakt duidelijke afspraken tussen jou als opdrachtgever en het aannemersbedrijf. Dit modelcontract is geschikt voor zowel particuliere als zakelijke bouwprojecten.

Vul de gegevens in over de bouwsom, doorlooptijd, uitvoeringswerkzaamheden en oplevering. Risico’s, zoals aansprakelijkheid bij schade en afspraken over meerwerk zijn ook opgenomen. Download dit contract en bewerk zelf in Word. Een ouderwetse jurist heeft dit document geschreven en biedt je een meer dan uitstekende basis voor jouw projectopdracht.

Sleutelverklaring

7,50

Met een sleutelverklaring (ook wel sleutelovereenkomst) geeft een verkoper toegang tot de woning nog voor de leveringsakte bij de notaris ondertekend is. Dat gebeurt regelmatig, zodat de koper voorbereidingen kan treffen voor een verbouwing of alvast werkzaamheden kan verrichten.

Je maakt afspraken over het doel van het sleutelgebruik, maar ook over wie er verantwoordelijk is bij schade en inbraak. In dit voorbeeld is het de koper die de opstalverzekering, risico’s en ook energiekosten voor zijn rekening neemt.

Let op: er is een aparte sleutelverklaring werknemers voor kantoren en bedrijfsgebouwen.